Július 20-tól 29-ig szabadság miatt zárva tartunk.
A legközelebbi foglalható időpontokat naptárunkban találod.

Házirend

  1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATAI

1.1. Jelen Házirend célja a DriveZone látogatói számára a zavartalan időtöltés biztosítása és a vendégek biztonságának, testi épségének megőrzése, továbbá a kihelyezett eszközök és a helyiség állagának megőrzése.

1.2. A Házirend betartása minden látogató joga és kötelessége, melyet a szolgáltatásra való időpontfoglalással elfogadnak.  A Házirend betartása az épület (5100 Jászberény Apponyi tér 7.) teljes területén kötelező, beleértve a közlekedő és a mosdó helyiségeket is.

1.3. A Házirend bármely pontjának megsértése vagy egyéb szabályszegés esetén a szimulátorbérlet megszűnik, a megfizetett foglalási díj vagy annak bármely része semmilyen formában nem igényelhető vissza.

1.4. A Házirendet megszegőket a DriveZone személyzete azonnal eltávolíthatja az ingatlan területéről, akár rendőri segítség igénybevételével is. A Házirendet megszegő vendég és/vagy kísérője eltávolítása esetén az érvényes szimulátorfoglalás megszűnik, az eltávolítás költsége pedig a vendéget terheli.

1.5 A Házirendet megszegők véglegesen kitiltásra kerülhetnek a DriveZone-ból és számukra a szolgáltatás igénybevétele a későbbiek során nem lehetséges.

  1. AZ IDŐPONTFOGLALÁS SZABÁLYAI

2.1. A DriveZone nyitvatartása a www.drivezone.hu weboldalon feltűntetett időpontfoglalási naptár szerint biztosított. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes időpont foglalás szükséges legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtti 2 órával. A szolgáltatás lemondása legkésőbb a lefoglalt időpontot megelőző 3 óráig lehetséges.

2.2. A DriveZone üzemeltetője fenntartja magának a jogot a foglalási naptár változtatására.

2.3. A DriveZone fenntartja a jogot a foglalt időpontok visszautasítására vagy átütemezésére amennyibe ez bármilyen körülmény (műszaki okok, egészségügyi biztonság vagy egyéb ok) miatt szükségszerű és elkerülhetetlen. Ebben az esetben a DriveZone személyzete felveszi a kapcsolatot az érintett vendégekkel új időpont egyeztetése miatt.

2.4. Az érkezés a foglalt időpont előtt 5-10 perccel ajánlott a szimulátorok beállítása miatt. Több egymást követő időpont foglalása esetén az időpontok közötti átállási idő hozzáadódik a teljes játékidőhöz.

2.5. A foglalás csak akkor érvényes ha a regisztráció a 2.1. pont szerint érvényesen megtörtént és a foglalási díj a honlapon keresztül vagy a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával megfizetésre került.

2.6. A vendég a foglalási díj megfizetésével a szimulátort meghatározott időtartamra veszi bérbe. Ha a vendég a foglalás teljes időtartamának lejárta előtt fejezi be a szimulátor használatát, a megfizetett foglalási díj vagy annak bármely része semmilyen formában nem igényelhető vissza, a szimulátorbérlet megszűnik.

2.7. A foglalt idő leteltével a szimulátorhasználat befejezése és a szimulátor azonnali elhagyása kötelező.

2.8. A szimulátor nem rendeltetésszerű használata és a Házirend szabályainak be nem tartása esetén a DriveZone dolgozójának jogában áll a bérlet azonnali megszüntetése, a szimulátor azonnali kikapcsolása.

2.9. A foglalt időpont igénybevétele a személyzet és a többi vendég biztonsága érdekében csak egészséges állapotban lehetséges. Betegség esetén a lemondás vagy új időpontra történő átütemezés lehetséges. Ha a vendégen vagy kísérőjén betegség jelei észlelhetőek, a DriveZone dolgozói kötelezhetik a vendéget és/vagy kísérőjét a hely elhagyására.

2.10. Ittas, bódult, vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló személy a szimulátort nem használhatja, és az ingatlan területét azonnal el kell hagynia. Alkoholos befolyásoltság megállapítására a DriveZone személyzete alkoholszondával mérést végezhet.

  1. A DRIVEZONE ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3.1. A szimulátorok a használata 12 éves kortól lehetséges.

  • A 16 éven aluli vendégek csak nagykorú kísérővel vehetik igénybe a szolgáltatást.
  • 16 és 18 éves kor között csak szülői engedéllyel vehető igénybe a szolgáltatás.

Technikai okok miatt legalább 150 cm-es testmagasságtól és maximum 120 kg testtömegig használhatóak a szimulátorok. A 150 cm testmagasság alatti vagy 120 kg-nál nagyobb testtömeggel rendelkező vendégek csak kísérőként érkezhetnek.

3.2. Egy foglalt szimulátorhoz egy játékos és maximum egy kisérő érkezhet.

3.3. A szimulátorülések átlagos testalkatú felhasználók számára optimalizáltak, kialakításukból adódóan átállításuk nem lehetséges, így a DriveZone nem tudja garantálni, hogy az ülés mindenki számára használható vagy komfortos lesz.

3.4. Az ingatlan teljes területén TILOS a dohányzás és az alkoholfogyasztás, különös tekintettel a szimulátorokra és az azoknak helyet adó helyiségre.

3.5. Állatot, közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor stb.), üveget, szúró vagy vágóeszközt, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, kábítószert, robbanóeszközt, láncot, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat vagy anyagot TILOS behozni az épület területére.

3.6. Az épületbe mindenki saját felelősségére léphet csak be és benne kizárólag saját felelősségére tartózkodhat.

3.7. A látogató köteles az épület helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

3.8. A szimulátorokon futtatott programok a fényérzékeny személyek számára kiemelt kockázattal járhatnak és akár epilepsziás rohamot is okozhatnak, így a kockázatok ismerete mellett minden látogató a Házirend elfogadása után saját felelősségére veheti igénybe az eszközöket.

3.9. A szimulátortérbe történő belépés utcai cipőben TILOS! A szimulátortérbe csak tiszta váltócipőben vagy zokniban lehet belépni. A belépést követően a fogas használata kötelező. A kabátokban hagyott tárgyakért/értékekért a DriveZone semmilyen felelősséget nem vállal.

3.10. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a DriveZone munkatársainak utasításait.

3.11. A DriveZone fenntartja magának a jogot, hogy a Házirendben foglaltaknak való nem megfelelés vagy tudatos szabályszegés miatt a látogatót elutasíthatja a belépéstől vagy felszólíthatja az épület elhagyására. Ebben az esetben egyéb követelést a látogató nem támaszthat és pénzvisszatérítés nem jár.

  1. LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. A DriveZone-ban elhelyezett eszközök, gépek csak az ott dolgozók vezetésével használhatók.

4.2. A szimulátort mindenki csak és kizárólag saját felelősségére használhatja.

4.3. A Szimulátor használata közben minden körülmények között be kell tartani a DriveZone személyzetének az utasításait.

4.4. A vendég köteles a szimulátor használata előtt megismerni a használat során fennálló balesetveszélyeket és azok elhárításának módját. A használat a fertőzések elkerülése miatt csak a személyes higiéniai követelményeknek betartása (kézmosás, kézfertőtlenítés) mellett kezdhető meg. Amennyiben a vendég nem tesz eleget az elvárt higiéniai feltételeknek a személyzet felszólítására sem az a Házirend megsértésének minősül, a szimulátorhasználat nem kezdhető meg és a vendég kötelezhető a helyiség elhagyására.

4.5. A szimulátor használata közben balesetveszélyes cselekedeteket végezni, a jelenlévő személyek testi épségét vagy tulajdonát bármilyen módon károsítani TILOS!

4.6. A szimulátor használata közben bármely testrészt vagy bármilyen tárgyat az ülés és a padló, vagy a szimulátorváz bármely részére helyezni balesetveszélyes és TILOS! A biztonságos, balesetmentes használathoz a lábakat tartsuk a pedálokon, a kezeket pedig a kormányon, váltókaron vagy kézifékkaron.

4.7. Balesetveszély vagy baleset esetén a szimulátor használatát azonnal meg kell szakítani és a DriveZone személyzetét értesíteni!

4.8. Ha vendég a szimulátor használata közben rosszullétet tapasztal, a használatot azonnal meg kell szakítani és a DriveZone személyzetét értesíteni kell. Szédülés, rosszullét esetében javasolt a szem azonnali becsukása és becsukva tartása mindaddig, amíg a szimulátor leállításra nem kerül és a vendég a szimulátort el nem hagyja. Lábunkat ilyen esetben tartsuk a szőnyegen, kezeinket pedig helyezzük combunkra.

4.9. TILOS az eszközökre szoftvereket telepíteni vagy telepített szoftvereket eltávolítani.

4.10. A központban elérhető internet hálózatot (kábeles, illetve WiFi) kizárólag játékmenethez szükséges tevékenységekre lehet használni.

4.11. TILOS a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszereket és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni.

4.12. A DriveZone nem vállal semmilyen garanciát a regisztrált felhasználók által a számítógépeken eltárolt anyagok megőrzésére, mentésére, nyilvánosságtól való megvédésére, elzárására.

4.13. TILOS mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamit bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni.

4.14. TILOS idegen szoftvert behozni, a számítógépekre telepíteni, vagy külső meghajtót/háttértárolót csatlakoztatni.

4.15. Az épületben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!

4.16. A számítógépekhez és a vezetékekhez hozzányúlni vagy a berendezések belsejébe nyúlni  balesetveszélyes és szigorúan TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a DriveZone dolgozói és a szervízek szakemberei végezhetnek.

4.17. A szimulátor vázak beállítását megváltoztatni TILOS! Bármely változtatást csak a DriveZone dolgozói végezhetnek el.

4.18. A monitorok beállításait megváltoztatni vagy a képernyőjét megérinteni TILOS!

4.19. TILOS bevinni a DriveZone-ba olyan tárgyat, amely a látogatók nyugodt időtöltését zavarja, valamint olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése elzárja a menekülési útvonalakat.

4.20. A DriveZone látogatói tartsák tiszteletben az ott dolgozók és más felnőttek, valamint társaik emberi méltóságát, senkivel szemben ne használjanak trágár, sértő beszédet, senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek. Viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan. A DriveZone-ban dolgozók utasításainak betartása minden vendég számára kötelező.

4.21. TILOS a hangoskodás és a többi vendég bármilyen módon történő zavarása.

4.22. Higiéniai okokból és különböző fertőzések elkerülése érdekében a DriveZone-ba TILOS behozni bárminemű ételt és italt. A DriveZone-ban megvásárolható termékeket biztosítunk. Ezeket a termékeket a rend és tisztaság fenntartására törekedve fogyaszthatják el látogatóink. Az étel/ital elfogyasztása az elhelyezett klubfotelekben lehetséges.

4.23. A szimulátorba folyadékot, italt, ételt és dohányárut bevinni TILOS!

4.24. Az Online versenyeken való részvétel csak a tapasztalt szimulátor versenyzők számára engedélyezett a DriveZone személyzetének a jóváhagyásával.

4.25. A szimulátorok nem rendeltetésszerű használatából fakadó balesetekért, kellemetlenségekért a DriveZone felelősséget nem vállal.

  1. LOPÁS, RONGÁLÁS

5.1. A DriveZone berendezéseiben okozott kárt vagy esetleges hiányt köteles annak okozója megtéríteni, melynek mértéke a sérült eszköz, tárgy új értéke.

5.2. A szimulátorban vagy az elhelyezést biztosító ingatlanban, illetve az abban található ingóságokban a vendég vagy kísérője által okozott károkért kizárólag a vendég és kísérője tartozik mind anyagi, mind erkölcsi felelősséggel. Károkozás esetén az okozott kár ellenértékét a vendég és kísérője köteles azonnal, a helyszínen megfizetni.

5.3. Az ingatlan területén térfigyelő kamera rendszer működik. Károkozás esetén ezek felvételeit a DriveZone személyzete felhasználhatja, azokat az illetékes hatóságoknak átadhatja.

5.4. Szándékos rongálás rendőrségi feljelentést von maga után.

5.5. Lopás esetén mindenképpen rendőrségi feljelentést teszünk az elkövető ellen.

  1. FOTÓ ÉS VIDEÓFELVÉTEL

6.1. A DriveZone-ban kamerás biztonsági megfigyelő rendszer működik. A látogató belépésével elfogadja, hogy a felvételeken szerepel.

6.2. A DriveZone eseményein, programjain fotózás és videófelvétel, esetlegesen internetes videó közvetítés is zajlik, melyeken látogatóink szerepelnek. Az így készült felvételeket a DriveZone promóciós célra felhasználhatja.

6.3. A DriveZone dolgozói által készített felvételek a DriveZone tulajdonát képezik, azok felhasználása, megjelenítése a DriveZone kizárólagos joga.

6.4. A szimulátor használata közben a vendégről vagy a kísérőjéről fénykép- vagy videó felvétel készülhet, ennek elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához a vendég és kísérője az ingatlan területére történő belépéssel, a Házirend elfogadásával és a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulnak, azt később vissza nem vonhatják.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Látogatóink észrevételeiket, ötleteiket és esetleges panaszaikat e-mail-ben jelezhetik a drivezonejb@gmail.com e-mail címen.

Minden kedves látogatónknak kellemes és hasznos időtöltést, valamint jó szórakozást kívánunk!